Totalentreprenad upphandlad med ÖBO.

Kv. Tusenskönan 1 och 4 (Stjärnhusen) 10 stycken badrum med option på 10 stycken.

1418