Alla skyddsrum oavsett typ eller ålder ska underhållas för att säkerställa den avsedda funktionen och upprätthålla den ursprungligt tekniska nivån. Skyddsrumsutrustningen som finns i ett skyddsrum ska alltid fungera.

Som ägare till en fastighet där skyddsrum finns ansvarar man för upprätthållandet av den avsedda funktionen och att skyddsrummet uppfyller de krav som finns. Fastighetsägare kan använda sig av Lantmäteriets fastighetsregister för att kontrollera om fastigheten har ett skyddsrum eller inte.

Fastighetsägare ansvarar för den fortlöpande tillsynen av ett skyddsrum, utöver detta ska skyddsfunktionen ses över minst en gång om året i en mer omfattande genomgång.
Swepax kan hjälpa dig med tillsynsarbetet av skyddsrum om du känner dig osäker på vad du behöver se över. Även reparationer ligger på fastighetsägarens ansvar och arbetet ska utföras efter MSBs regelverk. I de fall man upptäcker fel och brister är det mycket viktigt att dessa åtgärdas för att säkerställa skyddsrummets funktion.

MSB för ett register över landets alla skyddsrum och kontrollerar regelbundet skyddsförmågan i dessa. Eventuella anmärkningar vid kontroller ska åtgärdas för att sedan genomgå en besiktning.
Skyddsrum kan användas som förråd och andra ändamål men måste kunna återställas och tas i bruk inom 48 timmar.

Har du frågor och funderingar om skyddsrum och skyddsrumsarbeten kontakta oss så hjälper vi dig.