Det ställs mycket höga krav på de produkter och material som får användas i ett skyddsrum, och det finns endast ett fåtal leverantörer vars sortiment innehåller godkänd utrustning.

Swepax är leverantör av skyddsrumsprodukter som uppfyller de krav som ställs för att skyddsrummet ska upprätthålla rätt funktion och teknisk nivå.

Vi levererar godkända skyddsrumsprodukter som

 • Skyltar och dekaler
 • Dörrar och tillbehör
 • Reservutgångar
 • Fläktar och tillbehör
 • Genomföringar
 • Kabeldragning
 • Avlopp och VVS
 • Plåtar
 • Verktyg
 • Kärl
 • M.m