Fastighetsägare som har för avsikt att avveckla hela eller delar skyddsrumet kan skicka in en begäran om avveckling till MSB, om avvecklingen avser delar av skyddsrummet behöver handlingarna kompletteras med ett utlåtande från behörig skyddsrumssakkunnig.

Kassera skyddsrumsutrustning

I de fall ett helt skyddsrum blir avvecklat ska skyddsrumsutrustningen utrangeras för att utrymmet inte kan misstolkas för att vara ett skyddsrum. Skyddrumsfilter får inte föras till vanliga återvinningscentraler, detta för att säkerställa korrekt hantering av filtren. Kontakta Swepax för mer information.