Specialister på skyddsrum

Swepax Byggservice är specialiserade på skyddsrumsarbeten och utför alla typer av reparation- och underhållsarbeten av skyddsrum. Vi levererar också all typ av skyddsrumsutrustning som givetvis är godkänt enligt de krav som finns från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Vi hjälper även dig som fastighetsägare med tillsynsarbeten för att säkerställa ditt skyddsrums skyddsförmåga. Vid frågor kontakta oss så berättar vi mer.